اولین تریلر فیلم Magic Camp منتشر شد؛ انتشار فردا از دیزنی پلاس

اولین تریلر فیلم Magic Camp منتشر شد؛ انتشار فردا از دیزنی پلاس
والت دیزنی اولین تریلر فیلم Magic Camp را منتشر و اعلام کرد که این این فیلم قرار است فردا از سرویس استریم دیزنی پلاس منتشر شود