اولین تریلر فیلم Death On the Nile بازگشت کنت برانا در نقش هرکول پوآرو را نشان می‌دهد

اولین تریلر فیلم Death On the Nile بازگشت کنت برانا در نقش هرکول پوآرو را نشان می‌دهد
والت دیزنی و فاکس قرن بیستم اولین تریلر فیلم Death On the Nile را منتشر کرده‌اند که تمرکز آن روی بازگشت هرکول پوآرو برای حل معمای یک قتل جدید است