اهالی موسیقی، کرونا و دنیای مجازی!

آنچه می‌خوانید نگاهی انتخاب شده به حضور برخی هنرمندان موسیقی طی روزهای کرونایی در فضای مجازی است

نوشته اهالی موسیقی، کرونا و دنیای مجازی! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.