انیمیشن Primal برای فصل دوم تمدید شد

انیمیشن Primal برای فصل دوم تمدید شد
ادالت سویم از تمدید انیمیشن Primal، اثر جدید گندی تارتاکوفسکی برای فصل دوم خبر داد و همچنین ۵ قسمت جدید از فصل اول در پاییز امسال منتشر خواهد شد.