انیمه Erased؛ گم شدن میان گذشته و‌ آینده

انیمه Erased؛ گم شدن میان گذشته و‌ آینده

حتی اگر تا امروز یک انیمه هم تماشا نکرده‌اید، به سراغ قصه‌ی عاشقانه، احساسی، معنی‌دار و زیبای انیمه Erased بروید تا برای ۴ ساعت در غم‌ها و شادی‌هایی ارزشمند شریک شوید.