انیمه Dr. Stone؛ احیای تمدن در آزمایشگاه فیزیک و شیمی

انیمه Dr. Stone؛ احیای تمدن در آزمایشگاه فیزیک و شیمی

انیمه‌ی Dr. Stone با خلق یک فضای پسارستاخیزی و رویش مجدد امید به‌کمک حضور یک دانشمند نابغه‌ی نوجوان، نگرشی جذاب و موفق در آموزش علمی ابداعات و اختراعات مهم تاریخ دارد.