انتشار عکس زیرخاکی از ماه‌چهره خلیلی توسط گلاره عباسی

انتشار عکس زیرخاکی از ماه‌چهره خلیلی توسط گلاره عباسی

نوشته انتشار عکس زیرخاکی از ماه‌چهره خلیلی توسط گلاره عباسی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.