انتشار عکسی از ریحانه پارسا روی صحنه تئاتری به کارگردانی همسرش مهدی کوشکی

انتشار عکسی از ریحانه پارسا روی صحنه تئاتری به کارگردانی همسرش مهدی کوشکی

نوشته انتشار عکسی از ریحانه پارسا روی صحنه تئاتری به کارگردانی همسرش مهدی کوشکی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.