انتشار سریال The Falcon and the Winter Soldier تا سال ۲۰۲۱ عقب افتاد

انتشار سریال The Falcon and the Winter Soldier تا سال ۲۰۲۱ عقب افتاد
سرانجام دیزنی پلاس رسما تایید کرد که سریال The Falcon and the Winter Soldier قرار است در طول سال ۲۰۲۱ از این سرویس استریم منتشر شود.