انتشار تصاویر از ضدعفونی کردن تالارهای «تئاتر شهر»

انتشار تصاویر از ضدعفونی کردن تالارهای «تئاتر شهر»

نوشته انتشار تصاویر از ضدعفونی کردن تالارهای «تئاتر شهر» اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.