الیزابت بنکس نقش خانم فریزل را در فیلم The Magic School Bus بازی می‌کند

الیزابت بنکس نقش خانم فریزل را در فیلم The Magic School Bus بازی می‌کند

هنوز کارگردان و سایر بازیگران فیلم سینمایی اتوبوس مدرسه جادویی یا همان سفرهای علمی مشخص نشده‌اند.