افسانه بایگان با ماسک در مراسم خاکسپاری سیروس گرجستانی

عکس | افسانه بایگان با ماسک در مراسم خاکسپاری سیروس گرجستانی

نوشته افسانه بایگان با ماسک در مراسم خاکسپاری سیروس گرجستانی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.