اعلام برگزیدگان بخش پژوهش جشنواره موسیقی فارس

کیوان فرزین، قائم‌مقام دبیر هنری یازدهمین جشنواره موسیقی فارس، برگزیدگان بخش پژوهش جشنواره را که در گستره ملی برگزار شده بود، اعلام کرد.

نوشته اعلام برگزیدگان بخش پژوهش جشنواره موسیقی فارس اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.