اعضای سابق Zero Lab Games استودیو‌ی جدیدی تاسیس کردند

اعضای سابق Zero Lab Games استودیو‌ی جدیدی تاسیس کردند
اعضای سابق استودیو‌ی Lab Zero Games به‌خاطر اتهامات جنجالی، استودیو‌ی جدیدی به‌نام Future Club را تاسیس کرده‌اند