اطلاعیه مهم در خصوص مهلت پرداخت حق بیمه هنرمندان

صندوق اعتباری هنر در خصوص مهلت پرداخت حق بیمه سه ماهه اول سال 99 اطلاعیه منتشر کرد.

نوشته اطلاعیه مهم در خصوص مهلت پرداخت حق بیمه هنرمندان اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.