اطلاعیه شماره پنج بیمارستان جم و انعکاس بارقه های امید

اطلاعیه شماره ۵ بیمارستان جم منتشر شده و طی آن آخرین وضعیت و حال عمومی استاد محمدرضا شجریان تشریح شد.

نوشته اطلاعیه شماره پنج بیمارستان جم و انعکاس بارقه های امید اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.