اسکین جوکر، پویزن آیوی و میداس رکس به فورتنایت اضافه خواهد شد

اسکین جوکر، پویزن آیوی و میداس رکس به فورتنایت اضافه خواهد شد

باندل The Last Laugh اسکین جوکر، پویزن آیوی و Midas Rex را در ماه نوامبر به فورتنایت اضافه خواهد کرد.