استودیو Hexworks بازی Lords of the Fallen 2 را برای پی سی و کنسول‌های نسل بعد می‌سازد

استودیو Hexworks بازی Lords of the Fallen 2 را برای پی سی و کنسول‌های نسل بعد می‌سازد

ناشر بازی Lords of the Fallen 2 بعد از خارج کردن پروژه از دست استودیو Defiant، تولید آن‌را به یک استودیوی تازه تأسیس سپرده است.