استودیوی سازنده‌ Just Cause و RAGE 2 برای بزرگترین پروژه‌ی خود استخدام می‌کند

استودیوی سازنده‌ Just Cause و RAGE 2 برای بزرگترین پروژه‌ی خود استخدام می‌کند

استودیو Avalanche اعلام کرد که افرادی را جهت توسعه‌ی بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین پروژه‌ای که این استودیو تا به حال روی آن کارکرده است، برای چند پست مختلف استخدام خواهد کرد.