استقبال بسیار گسترده از تریلر سریال WandaVision در اولین روز انتشار

استقبال بسیار گسترده از تریلر سریال WandaVision در اولین روز انتشار
طبق اطلاعات منتشر شده، اولین تریلر سریال WandaVision توانسته نظر بسیاری را به خود جلب کند و موفق به ثبت یک رکورد نیز شود.