استریم زنده یک ساعت اول بازی The Last of Us Part 2؛ ساعت ۱۳ امروز [تمام شد]

استریم زنده یک ساعت اول بازی The Last of Us Part 2؛ ساعت ۱۳ امروز [تمام شد]

همانطور که وعده داده بودیم، ساعت ۱۳ امروز در قالب یک استریم زنده، یک ساعت از The Last of Us Part 2 را باهم تجربه می‌کنیم.