اتفاقی شوکه‌کننده؛ آرزوی خوشبختی ریحانه پارسا برای همسرش مهدی کوشکی!

اتفاقی شوکه‌کننده؛ آرزوی خوشبختی ریحانه پارسا برای همسرش مهدی کوشکی!

نوشته اتفاقی شوکه‌کننده؛ آرزوی خوشبختی ریحانه پارسا برای همسرش مهدی کوشکی! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.