اتفاقات انیمیشن موزیکال جدید سازندگان Zootopia در کلمبیا جریان دارد

اتفاقات انیمیشن موزیکال جدید سازندگان Zootopia در کلمبیا جریان دارد

لین-منوئل میرندا در مصاحبه جدید خود ضمن تایید همکاری با سازندگان Zootopia برای ساخت انیمیشن جدید دیزنی، اطلاعات جدیدی را نیز به اشتراک گذاشته است.