آیا عروسک مشهور آنابل واقعاً گم شده؟ پاسخ به یک شایعه

آیا عروسک مشهور آنابل واقعاً گم شده؟ پاسخ به یک شایعه

به‌تازگی شایعات زیادی در شبکه‌های مجازی منتشر شده که به خروج عروسک مشهور آنابل (Annabelle) از موزه Warren اشاره دارد. اما حقیقت از چه قرار است؟