آگهی استخدام جدید استودیو سازنده Metroid Prime 4 از فاصله زیاد تا عرضه بازی خبر می‌دهد

آگهی استخدام جدید استودیو سازنده Metroid Prime 4 از فاصله زیاد تا عرضه بازی خبر می‌دهد

جایگاه شغلی جدیدی که استودیوی رترو نسبت به آن درخواست نیرو کرده، به تهیه کننده ارشد پروژه Metroid Prime 4 تعلق داشته و این موضوع نشان‌دهنده زمان زیادی است که تا تکمیل این پروژه باقی مانده است.