آپدیت Barrels o’ Fun بازی Dead Cells مرحله و سلاح‌های جدیدی را به بازی اضافه می‌کند

آپدیت Barrels o’ Fun بازی Dead Cells مرحله و سلاح‌های جدیدی را به بازی اضافه می‌کند

به‌تازگی آپدیت Barrels o’ Fun بازی Dead Cells عرضه شده است و در آن شاهد اضافه شدن یک مرحله و سلاح‌های جدیدی به بازی هستیم.