آواز خوانی علی نصیریان در کنار مرحوم محمدعلی کشاورز

آواز خوانی علی نصیریان در کنار مرحوم محمدعلی کشاورز

نوشته آواز خوانی علی نصیریان در کنار مرحوم محمدعلی کشاورز اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.