آموزش رجیستری، فعال سازی و انتقال مالکیت گوشی و ثبت گوشی مسافری

آموزش رجیستری، فعال سازی و انتقال مالکیت گوشی و ثبت گوشی مسافری

آیا با رجیستری و سامانه همتا آشنا هستید؟ ما در این مقاله با آموزش جامع رجیستری که شامل فعال‌سازی گوشی نو و مسافری و سایر موارد می‌شود، همراهتان هستیم.