آمازون و STX امیدوار به همکاری دوباره با کارگردان و بازیگران My Spy برای تولید دنباله آن هستند

آمازون و STX امیدوار به همکاری دوباره با کارگردان و بازیگران My Spy برای تولید دنباله آن هستند

شبکه‌ی آمازون پرایم و شرکت STX Entertainment امیدوارند تا با همکاری دوباره‌ی کارگردان و عوامل تولید فیلم My Spy دنباله‌ی آن را بسازند.