آلبوم موسیقی خطوط بی مکان از گروه گاه منتشر شد

گروه موسیقی گاه، سومین اثر موسیقایی خود را تحت عنوان «خطوط بی مکان»، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای مهربانی منتشر شد

نوشته آلبوم موسیقی خطوط بی مکان از گروه گاه منتشر شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.