آریا عظیمی نژاد: قبلا از علیخانی خوشم نمیومد، ولی الان فهمیدم مدیر و انسان واقعی هست

آریا عظیمی نژاد: قبلا از علیخانی خوشم نمیومد، ولی الان فهمیدم مدیر و انسان واقعی هست

نوشته آریا عظیمی نژاد: قبلا از علیخانی خوشم نمیومد، ولی الان فهمیدم مدیر و انسان واقعی هست اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.