آخر هفته چه فیلمی ببینیم: از The Sword of Doom تا House of Flying Daggers

آخر هفته چه فیلمی ببینیم: از The Sword of Doom تا House of Flying Daggers

بزرگ‌ترین وجه اشتراک چهار اثر انتخاب‌شده در این مقاله‌ی معرفی فیلم سینمایی زومجی، قدرت موسیقیایی آن‌ها است. هرکدام از این فیلم‌ها آلبوم موسیقی متن لایق توجهی دارند که نمی‌توان سر تا پا به آن‌ها گوش نداد.