آخر هفته چه فیلمی ببینیم: از The Last Picture Show تا Red Eye

آخر هفته چه فیلمی ببینیم: از The Last Picture Show تا Red Eye

از خاطره‌بازی با سینمایی دهه‌ی ۷۰ میلادی و صحبت راجع به یکی از فیلم‌های دیده‌نشده‌ی ۳ سال اخیر تا تفکر راجع به آثاری از وس کریون و برایان دی پالما که بین بهترین فیلم‌های آن‌ها گم شده‌اند و باید تماشا شوند!