آخرین وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان از زبان رئیس بیمارستان

محمدرضا شجریان دو روز قبل به دلیل شوک عفونی به بیمارستان آورده شد؛ در شرایطی که اوضاع بالینی چندان مناسبی نداشت و سطح هوشیاری‌اش بسیار پایین بود.

نوشته آخرین وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان از زبان رئیس بیمارستان اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.